Hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giá bán bê tông thương phẩm VIWASEEN-HUẾ các chủng loại, áp dụng từ ngày 10/10/2013
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giá bán bê tông thương phẩm VIWASEEN-HUẾ các chủng loại, áp dụng từ ngày 15/5/2013
Chi tiết
Ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại KS Heritage - số 9 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ xin thông báo giá bán bê tông thương phẩm VIWASEEN-HUẾ các loại, áp dụng từ ngày 01/10/2012
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới.
Chi tiết
Ngày 22 tháng 04 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 9 đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chi tiết
Ngày 10/2/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã ra quyết định số 01QĐ/CT-HĐQT v/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty.
Chi tiết
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 3300365310-004, đăng ký lần đầu ngày 04/1/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế trân trọng thông báo về việc thành lập đơn vị trực thuộc với các nội dung chính như sau:
Chi tiết
Ngày 01/4/2010, Hội đồng quản trị VIWASEEN-Huế đã có quyết định số 05QĐ/CT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Xây lắp số 1 trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế
Chi tiết
Ngày 28/7/2010 mã chứng khoán VHH của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English