V/v bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty


Ngày 10/2/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã ra quyết định số 01QĐ/CT-HĐQT v/v bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty.

Theo đó, Ông Doãn Tô Hoài - Kỹ sư XDDD&CN, hiện là Trưởng Ban quản lý các dự án được HĐQT Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 11/2/2011.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế trân trọng thông báo.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English