Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VHH (7 ảnh)
Cập nhật: 09/11/2012
IMG_0289
IMG_0302
IMG_0310
IMG_0312
IMG_0322
IMG_0370
IMG_0381


Liên kết:
Đăng nhập | English