Hoạt động xã hội – đoàn thể

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) v/v tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty VIWASEEN và Thông tư hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động trong công ty cổ phần, công ty TNHH; được sự đồng ý của Chi ủy và Ban Lãnh đạo Công ty, ngày 14/8/2012 tại...
Chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 33 KH/CTN-ĐU ngày 18/05/2012 của Đảng uỷ Tổng Công ty VIWASEEN về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 04/06/2012, tại Hội trường Khách sạn Heritage – số 9 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức học...
Chi tiết
Ngày 18/5/2012, tại Hội trường Khách sạn Heritage – số 09 Lý Thường Kiệt – Tp Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2014.
Chi tiết
Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012
Chi tiết
Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ VIWASEEN-Huế giữa nhiệm kỳ 2007-2012
Chi tiết
Ngày 11/6/2010, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012.
Chi tiết
Ngày 15/12/2009, tại Hội trường Khách sạn Heritage, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế đó tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2009-2012
Chi tiết
Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2009-2012
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English