Tổng công ty Viwaseen khánh thành Dự án cấp nước Kiến An, Hải Phòng


Ngày 12/5, Công TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành Dự án Cấp nước Kiến An, Hải Phòng. Dự án hoàn thành trước tiến độ được nhà tài trợ - Ngân hàng Thế giới (WB) - đánh giá là “dự án thành công và tốt nhất trong các tiểu dự án thuộc Dự án Phát triển Cấp nước Đô thị Việt Nam”.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng

Tư vấn giám sát: Công ty Tư vấn Poyry Environment Oy (Phần Lan)

Nhà thầu thi công: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN

Tổng giá trị dự án: 185.901.634.000 VNĐ Ngày ký hợp đồng: 07/12/2006

Ngày hoàn thành (theo Hợp đồng): 25/06/2009

Các hạng mục chính gồm:
+ Cải tạo Nhà máy nước Cầu Nguyệt công suất 40.000m3/ngđ; xây mới các hạng mục bảo vệ nguồn nước, công trình thu, bể phản ứng, nhà hóa chất, bể chứa, hệ thống SCADA; cải tạo các hạng mục: hồ lắng, bể lọc, trạm bơm, hệ thống điện, đường nội bộ, điện chiếu sáng…;
+ Xây dựng 23,8km đường ống truyền tải từ DN200- DN800;
+ Cải tạo hệ thống cấp nước hoàn chỉnh 8 phường gồm các tuyến ống cấp 2, các tuyến ống dịch vụ và khoảng 16.000 đồng hồ - tăng 26.7% so với dự án ban đầu là 13.000 đồng hồ

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English