Tổng Công ty VIWASEEN báo cáo dự án đầu tư cấp nước Khu kinh tế Dung Quất mở rộng và Ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả của cơn bão số 9


Ngày 9 tháng 10 năm 2009, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Liên doanh các nhà đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Bộ Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tổ chức báo cáo UBND tỉnh và các ban ngành chức năng, BQL Khu Kinh tế Dung Quất phương án đầu tư Dự án: Xây dựng Hệ thống Cấp nước cho Khu Kinh tế Dung Quất mở rộng, tỉnh Quảng Ngãi.

Với mục tiêu cung cấp nước ổn định, bền vững và lâu dài cho sinh hoạt, công nghiệp phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Khu Kinh tế Dung Quất mở rộng và các vùng dân cư lân cận nói riêng; liên doanh các nhà đầu tư đã đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Vận hành), với công suất hệ thống cấp nước là 300.000 m3/ngđ, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 hoàn thành năm 2015 với công suất 50.000 m3/ngđ. Giai đoạn 2: 150.000 m3/ngđ (năm 2020) và giai đoạn 3 đạt công suất 300.000 m3/ngđ.(2025). Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1 dự kiến khoảng 400 tỷ đồng.

 Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị đã đánh giá cao đề xuất phương án đầu tư do Liên doanh trình bày, nhất trí chủ trương giao Liên doanh tổ chức lập và thực hiện dự án đầu tư theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đồng thời giao các sở ban ngành liên quan, BQL Khu Kinh tế Dung Quất nghiên cứu, đề xuất các chế độ ưu đãi cho liên doanh các nhà đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tỉnh Quảng Ngãi, cùng phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English