UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép Viwaseen – Huế nghiên cứu đầu tư tại Khu đất 57 Bà Triệu – Thành phố Huế


Ngày 07/10/2009 Công ty Viwaseen – Huế đã được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép nghiên cứu đầu tư tại Khu đất 57 Bà Triệu – Thành phố Huế.
Theo đó, tại khu đất rộng hơn 17.000 m2 này UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép Viwaseen – Huế nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với chức năng sử dụng đất, thông số quy hoạch và các nội dung khác có liên quan. Viwaseen – Huế có trách nhiệm hoàn thiện phương án đầu tư báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 31/12/2009. Dự kiến, Viwaseen – Huế sẽ nghiên cứu đầu tư một tổ hợp Trung tâm thương mại – Văn phòng – Căn hộ chung cư với quy mô của dự án khoảng 25 tầng nổi và 01 tầng hầm.
 
Bài: Phòng Kế hoạch - Đầu tư
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English